Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
ITA1 02/03/2019 Gorizia PreO
ITA2 03/03/2019 Piacenza TempO
SLO1 16/03/2019 Lipica TempO
SLO2 17/03/2019 Lipica PreO
HUN1 24/03/2019 Kercaszomor - ERASED PreO
ITA3 25/05/2019 Valle del Riù (VI) PreO
ITA5 26/05/2019 Grantorto (PD) TempO
ITA4 26/05/2019 Martellago (VI) TempO
ITA6 01/06/2019 Casalecchio di Reno (BO) TempO
HUN2 08/06/2019 Hajmasker PreO
HUN3 09/06/2019 Hajmasker TempO
CRO 16/06/2019 Varazdin TempO
HUN4 07/09/2019 Szeleste PreO
HUN5 08/09/2019 Szeleste TempO
CRO 14/09/2019 Rakov Potok TempO
CRO 15/09/2019 Rakov Potok TempO
SLO 21/09/2019 Menina Planina TempO
SLO 22/09/2019 Menina Planina Relay

The CHIS TrailO Cup 2019 includes of 21 competitions, as shown in the calendar. 5 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 6 in Slovenia and 5 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1999 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2019 se sastoji od 21 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Mađarskoj 5, u Italiji 6 i u Sloveniji 6 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1999 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2019 comprende 21 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 5 gare in Croazia, 6 in Italia, 6 in Slovenia and 5 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1999 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2019, bo obsegala 21 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 5 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 5 na Madžarskem, 6 v Italiji in 6 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1999 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC - JUNIOR
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Susy De Pieri Eridano Adventure ASD 365,32 0 0 0 100 91,25 0 91,49 82,58 0 0 0 0
2 Renato Bettin Or. Swallows Noale 355,77 0 0 0 99,69 82,87 0 87,19 86,02 0 0 0 0
3 Emil Kacin OK Azimut 274,39 0 0 0 89,11 0 0 99,38 85,9 0 0 0 0
4 Piergiorgio Zancanaro ASD Padova Or. P 271,26 0 0 0 81,1 69,91 0 65,75 54,5 0 0 0 0
5 Marco Giovannini OK Trzin 260,38 0 0 0 88,75 0 0 86,95 84,68 0 0 0 0
6 Maria Bertilla Pajaro ASD Padova Or. P 254,76 0 0 0 68,93 49,5 0 77,17 59,16 0 0 0 0
7 Elvio Cereser Corivorivo Or. 251,94 0 0 0 77,19 0 0 95,24 79,51 0 0 0 0
8 Fabio Bortolami ASD Padova Or. P 251,3 0 0 0 75,33 61,53 0 61,26 53,18 0 0 0 0
9 Francesca De Nardis Polisportiva G. Masi 249,55 0 0 0 83,67 0 0 95,43 70,45 0 0 0 0
10 Mauro Nardo ASD Padova Or. P 240,76 0 0 0 60,86 54,07 0 69,03 56,8 0 0 0 0
11 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF 230,2 0 0 0 70,7 0 0 82,98 76,52 0 0 0 0
12 Borja Slamič PD Ajdovščina J 210,31 0 0 0 83,3 0 0 66,11 60,9 0 0 0 0
13 Tjaša Jug PD Ajdovščina 207,63 0 0 0 74,05 0 0 69,7 63,88 0 0 0 0
14 Juha Hiirsalmi Turun Metsänkävijät 199,1 0 0 0 0 0 0 100 99,1 0 0 0 0
15 Petteri Hakala Rasti-Nokia 198,53 0 0 0 0 0 0 100 98,53 0 0 0 0
16 Pavel Ptaček BETA URSUS Orienteering 196,43 0 0 0 0 0 0 99,94 96,49 0 0 0 0
17 Ján Furucz Farmaceut Bratislava 194,63 0 0 0 100 94,63 0 0 0 0 0 0 0
18 Pinja Mäkinen Koo-Vee 190,59 0 0 0 0 0 0 95,82 94,77 0 0 0 0
19 Tomáš Leštínský Orienteering Adventure 189,45 0 0 0 0 0 0 99,98 89,47 0 0 0 0
20 Vitaliy Kyrychenko Driada 187,45 0 0 0 0 0 0 95,3 92,15 0 0 0 0
21 Martin Aarholt Waaler Porsgrunn OL 187,28 0 0 0 0 0 0 99,98 87,3 0 0 0 0
22 Geir Myhr Øien Ringsaker OK 186,56 0 0 0 0 0 0 94,79 91,77 0 0 0 0
23 Iva Lovrec OK Vihor 186,2 0 0 0 0 0 0 95,33 90,87 0 0 0 0
24 Alessio Tenani Polisportiva G. Masi 185,89 0 0 0 0 0 0 95,21 90,68 0 0 0 0
25 Erik Stålnacke IFK Göteborg 185,18 0 0 0 0 0 0 95,2 89,98 0 0 0 0
26 Guntars Mankus Saldus OK 184,5 0 0 0 0 0 0 99,43 85,07 0 0 0 0
27 Pavol Bukovác Farmaceut Bratislava 184,32 0 0 0 0 0 0 99,06 85,26 0 0 0 0
28 Erik Lundkvist HJS-Vansbro OK 181,63 0 0 0 0 0 0 95,35 86,28 0 0 0 0
29 Dušan Furucz Farmaceut Bratislava 181,18 0 0 0 0 0 0 91,2 89,98 0 0 0 0
30 Martti Inkinen Rajamäen Rykmentti 181,09 0 0 0 0 0 0 98,89 82,2 0 0 0 0
31 Sami Torstila Helsingin Suunnistajat 180,74 0 0 0 0 0 0 95,48 85,26 0 0 0 0
32 Ari Tertsunen Tuusulan Voima-Veikot 180,62 0 0 0 0 0 0 99,51 81,11 0 0 0 0
33 Šimon Mižúr Farmaceut Bratislava 180,42 0 0 0 0 0 0 91,2 89,22 0 0 0 0
34 Lars Jakob Waaler Porsgrunn OL 179,83 0 0 0 0 0 0 93,36 86,47 0 0 0 0
35 Zoltán Miháczi TIPO TKE 178,46 0 0 0 0 0 0 91,45 87,01 0 0 0 0
36 Pavel Kurfürst VŠTJ Stavební fakulta Praha 178,25 0 0 0 0 0 0 90,18 88,07 0 0 0 0
37 Sami Hyvönen Rasti Pielinen 177,52 0 0 0 0 0 0 90,79 86,73 0 0 0 0
38 Ari Uotila Kokemäen Kova-Väki 176,95 0 0 0 0 0 0 95,33 81,62 0 0 0 0
39 Martin Fredholm OK Linné 176,93 0 0 0 0 0 0 94,8 82,13 0 0 0 0
40 Esko Junttila Muuramen Rasti 176,87 0 0 0 0 0 0 90,65 86,22 0 0 0 0
41 Tom Dobra Bristol Orienteering Klub 176,6 0 0 0 0 0 0 95,68 80,92 0 0 0 0
42 Markéta Šimková SK Los Melník 176,28 0 0 0 0 0 0 99,38 76,9 0 0 0 0
43 Christian Gieseler OLG Siegerland 175,7 0 0 0 0 0 0 99,31 76,39 0 0 0 0
44 Sigurd Dæhli Løten OL 174,99 0 0 0 0 0 0 95,79 79,2 0 0 0 0
45 Miroslav Slovák TJ Slavia Hradec Králové 174,96 0 0 0 0 0 0 95,76 79,2 0 0 0 0
46 Jirí Kalousek VŠTJ Stavební fakulta Praha 174,13 0 0 0 0 0 0 87,24 86,89 0 0 0 0
47 Anton Puhovkin OSK Prolisok 171,41 0 0 0 0 0 0 91 80,41 0 0 0 0
48 Bartlomiej Mazan WKS Slask Wroclaw 171,07 0 0 0 0 0 0 95,51 75,56 0 0 0 0
49 Tomislav Varnica OK Vihor 170,07 0 0 0 0 0 0 95,53 74,54 0 0 0 0
50 Joanna Puternicka Orientop Wroclaw 169,99 0 0 0 0 0 0 87,17 82,82 0 0 0 0
51 Laura Eliza Lapina IK Auseklis J 169,78 0 0 0 0 0 0 86,76 83,02 0 0 0 0
52 Charles Bromley Gardner British Army OC 169,76 0 0 0 0 0 0 91,01 78,75 0 0 0 0
53 Marián Mikluš TJ Rapid Bratislava 169,67 0 0 0 0 0 0 91,69 77,98 0 0 0 0
54 John Kewley MDOC 169,45 0 0 0 0 0 0 91,08 78,37 0 0 0 0
55 Ivo Tišljar OK Orion 168,95 0 0 0 0 0 0 85,71 83,24 0 0 0 0
56 Jacek Wieszaczewski Orientop Wroclaw 168,86 0 0 0 0 0 0 86,15 82,71 0 0 0 0
57 Peter Huzan South London Orienteers 167,73 0 0 0 0 0 0 86,68 81,05 0 0 0 0
58 Normunds Narvaišs Spriditis TSK 167,47 0 0 0 0 0 0 95,23 72,24 0 0 0 0
59 Miroslav Šimek SK Los Melník 167,28 0 0 0 0 0 0 90,76 76,52 0 0 0 0
60 Libor Forst MatFyz Praha 165,85 0 0 0 0 0 0 87,17 78,68 0 0 0 0
61 Oleksii Kyrychenko Driada J 165,61 0 0 0 0 0 0 83,22 82,39 0 0 0 0
62 Ian Ditchfield Mole Valley OC 164,87 0 0 0 0 0 0 91,35 73,52 0 0 0 0
63 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 164,19 0 0 0 73,84 0 0 90,35 0 0 0 0 0
64 Mykola Opanasenko OSK Prolisok 161,6 0 0 0 0 0 0 86,23 75,37 0 0 0 0
65 Ilze Lapina Ziemelkurzeme OK 161,56 0 0 0 0 0 0 81,66 79,9 0 0 0 0
66 Koji Chino Wanderers 161,49 0 0 0 0 0 0 86,95 74,54 0 0 0 0
67 Magdalena Kurfürstová VŠTJ Stavební fakulta Praha 158,52 0 0 0 0 0 0 82,71 75,81 0 0 0 0
68 Owe Fredholm OK Linné 154,41 0 0 0 0 0 0 87,15 67,26 0 0 0 0
69 Davide Gazzetto ASD Padova Or. 154,23 0 0 0 78,53 75,7 0 0 0 0 0 0 0
70 Aleksandra Mazan UKS Traper Zlocieniec 153,34 0 0 0 0 0 0 77,53 75,81 0 0 0 0
71 Jana Kostová Sportovní klub vozíckáru Praha P 150,79 0 0 0 0 0 0 81,62 69,17 0 0 0 0
72 Iain Phillips British Orienteering 148,62 0 0 0 0 0 0 86,46 62,16 0 0 0 0
73 Graham Urquhart Octavian Droobers 147,48 0 0 0 0 0 0 86,85 60,63 0 0 0 0
74 Valerio Pfister Gruppo Orientisti Subiaco 146,19 0 0 0 0 0 0 78,54 67,65 0 0 0 0
75 Francesco Valentini ASD Padova Or. 144,93 0 0 0 58,96 0 0 50,86 35,11 0 0 0 0
76 Kristaps Mierlauks Spriditis TSK J 144,69 0 0 0 0 0 0 78,32 66,37 0 0 0 0
77 Hanka Doležalová Orienteering Adventure P 137,22 0 0 0 0 0 0 73,98 63,24 0 0 0 0
78 Lisa Brinkemo HJS-Vansbro OK 136,81 0 0 0 0 0 0 71,41 65,4 0 0 0 0
79 Daniel Johansson Rehns BK 135,51 0 0 0 0 0 0 85,03 50,48 0 0 0 0
80 Valerii Lytvynov OSK Prolisok P 134,68 0 0 0 0 0 0 72,88 61,8 0 0 0 0
81 Peter Hornsby Leicestershire Orienteering Club 133,61 0 0 0 0 0 0 73,81 59,8 0 0 0 0
82 Ole-Johan Waaler Porsgrunn OL 132,89 0 0 0 0 0 0 76,39 56,5 0 0 0 0
83 Emilia Arcaleni Polisportiva G. Castello 128,39 0 0 0 0 0 0 74,59 53,8 0 0 0 0
84 Dario Citterico Polisportiva G. Castello 123,51 0 0 0 0 0 0 64,8 58,71 0 0 0 0
85 Richard Keighley Wimborne Orienteers P 122,06 0 0 0 0 0 0 64,5 57,56 0 0 0 0
86 Pentti Koponen Espoon Suunta 121,08 0 0 0 0 0 0 61,6 59,48 0 0 0 0
87 Eva Fredholm OK Linné 114,97 0 0 0 0 0 0 68,83 46,14 0 0 0 0
88 Nicola Galvan Erebus Vicenza P 108,62 0 0 0 0 0 0 59,6 49,02 0 0 0 0
89 Anne Braggins British Orienteering P 101,24 0 0 0 0 0 0 52,04 49,2 0 0 0 0
90 Krešo Keresteš OK Trzin 94,07 0 0 0 94,07 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Mia Hiirsalmi Turun Metsänkävijät 93,7 0 0 0 0 0 0 51,84 41,86 0 0 0 0
92 Mattia Debertolis Progetto Sprint Italia 92,48 0 0 0 92,48 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Giacomo Zagonel Progetto Sprint Italia 90,4 0 0 0 90,4 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Viola Zagonel Progetto Sprint Italia 88,32 0 0 0 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Elizabeth Urquhart Octavian Droobers 88,14 0 0 0 0 0 0 48,25 39,89 0 0 0 0
96 Mateja Keresteš OK Trzin 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0
97 David Coton British Orienteering 86,77 0 0 0 0 0 0 46,59 40,18 0 0 0 0
98 Caterina De Nardis Progetto Sprint Italia J 85,26 0 0 0 85,26 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Lorenzo Pittau Polisportiva G. Masi 84,89 0 0 0 84,89 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Alberto Grilli Polisportiva Punto Nord 84,46 0 0 0 84,46 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Marcello Lambertini Progetto Sprint Italia J 84,4 0 0 0 84,4 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Marco Orler Progetto Sprint Italia J 84,04 0 0 0 84,04 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ilian Angeli Progetto Sprint Italia J 83,55 0 0 0 83,55 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Daniele Danieli ASD Padova Or. 83,03 0 0 0 0 0 0 83,03 0 0 0 0 0
105 Francesca Taufer Progetto Sprint Italia 80,98 0 0 0 80,98 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Irene Pozzebon Progetto Sprint Italia 79,45 0 0 0 79,45 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Agata Ognibene Polisportiva G. Masi J 79,27 0 0 0 79,27 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Enrico Mannocci Progetto Sprint Italia J 79,2 0 0 0 79,2 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Simone Greco Polisportiva G. Masi 78,9 0 0 0 78,9 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Pietro Palumbo Progetto Sprint Italia 78,59 0 0 0 78,59 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Francesco Mariani Progetto Sprint Italia 77,37 0 0 0 77,37 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Guenda Zaffanella Progetto Sprint Italia 77,25 0 0 0 77,25 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Stefano Galletti Unione Lombarda 76,51 0 0 0 76,51 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Sofia Lanzarini Polisportiva G. Masi J 74,68 0 0 0 74,68 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Nicolò Bugane' Polisportiva G. Masi 74,5 0 0 0 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Paolo Lambertini Polisportiva G. Masi 73,76 0 0 0 73,76 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Mattia Ferrari Progetto Sprint Italia 73,7 0 0 0 73,7 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Sebastiano Lambertini Polisportiva G. Masi J 73,58 0 0 0 73,58 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Serena Raus Progetto Sprint Italia 72,84 0 0 0 72,84 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Luca Libardoni Progetto Sprint Italia J 72,42 0 0 0 72,42 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Valentina Cazzaniga Progetto Sprint Italia J 69,91 0 0 0 69,91 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Jessica Lucchetta Progetto Sprint Italia 68,99 0 0 0 68,99 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Maria Eugenia Grossi Polisportiva G. Masi J 68,99 0 0 0 68,99 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Francesco Ognibene Polisportiva G. Masi J 68,56 0 0 0 68,56 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mattia Rontini S Carchidio - Strocchi 68,44 0 0 0 68,44 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Caterina Dallera Progetto Sprint Italia J 68,07 0 0 0 68,07 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Lucia Murer Polisportiva G. Masi J 67,09 0 0 0 67,09 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Karol Gabrowski Polisportiva G. Masi 66,97 0 0 0 66,97 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Iris Aurora Pecorari Progetto Sprint Italia 66,73 0 0 0 66,73 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Mauro Nardi ASD Semiperdo Or. 66,54 0 0 0 66,54 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Giorgio Tonda Progetto Sprint Italia 66,54 0 0 0 66,54 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Dario D'amico Polisportiva Circolo Dozza 65,44 0 0 0 65,44 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Massimo Rontini S Carchidio - Strocchi 65,02 0 0 0 65,02 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Denis Mitri Friuli MTB & Or. ASD 64,31 0 0 0 64,31 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Fabio Murer Polisportiva G. Masi J 63,79 0 0 0 63,79 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Niccolò Santi Polisportiva G. Masi 63,36 0 0 0 63,36 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Nicolò Zuffi ASD Semiperdo Or. 63,31 0 0 0 63,31 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Anna Giovanelli Progetto Sprint Italia 62,94 0 0 0 62,94 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Simone Frascaroli Polisportiva G. Masi J 62,69 0 0 0 62,69 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Stefano Ramazza Polisportiva G. Masi 61,47 0 0 0 61,47 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Davide De Nardis Polisportiva G. Masi 61,28 0 0 0 61,28 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Elisa Mezzadri Progetto Sprint Italia J 60,98 0 0 0 60,98 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Chiara Sergenti Orientamente 60,73 0 0 0 60,73 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Igor Bončina OK Azimut 60,18 0 0 0 60,18 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Andrea Govoni Polisportiva Circolo Dozza 59,02 0 0 0 59,02 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Anna Caglio Progetto Sprint Italia 58,65 0 0 0 58,65 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Monica Frappa Friuli MTB & Or. ASD 58,1 0 0 0 58,1 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Marisa Bernagozzi Polisportiva G. Masi 57,74 0 0 0 57,74 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Samuele Orlandi S Carchidio - Strocchi J 56,21 0 0 0 56,21 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Elia Oleotto Friuli MTB & Or. ASD 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Mauro Bussi S Carchidio - Strocchi 53,15 0 0 0 53,15 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Anna Pettenò Polisportiva G. Masi 45,44 0 0 0 45,44 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Simona Santi Polisportiva G. Masi 44,95 0 0 0 44,95 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Ruth Rhodes Southdowns Orienteers 44,1 0 0 0 0 0 0 44,1 0 0 0 0 0
155 Chiara Nardo ASD Padova Or. 42,27 0 0 0 0 0 0 42,27 0 0 0 0 0
156 Sara Gaion Orienteering Trieste ASD 24,21 0 0 0 24,21 0 0 0 0 0 0 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Daria Mikuła KOS BnO Szczecin 200 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
2 Iga Mikuła KOS BnO Szczecin 175,07 0 0 0 0 0 0 93,02 82,05 0 0 0 0
3 Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 167,58 0 0 0 0 0 0 90,86 76,72 0 0 0 0

PAST EDITIONS: