Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
SLO1 10/03/2018 Lipica TrailO PreO
SLO2 11/03/2018 Lipica TrailO PreO
CRO1 24/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb TempO
CRO2 25/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb PreO
SLO3 08/04/2018 National Championship - Ajdovscina TempO
ITA1 14/04/2018 Coppa Italia - Nove (VI) PreO
ITA2 15/04/2018 National Championship - Nove (VI) TempO
CRO3 20/05/2018 Vihor advendure - ERASED PreO
CRO4 03/06/2018 7° Memorial PUMA - Varazdin TempO
SLO4 16/06/2018 Menina planina PreO
SLO5 17/06/2018 Menina planina TempO
HUN1 08/07/2018 Szombathely Tempo
ITA3 14/07/2018 Coppa Italia - Palmanova PreO
ITA4 14/07/2018 ETOC - Palmanova TempO
ITA5 15/07/2018 ETOC - Cividale del Friuli PreO
HUN2 18/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca TempO
HUN3 19/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca PreO
SLO6 25/08/2018 National Championship - Idrija PreO
ITA6 01/09/2018 PreO relay - Comacchio PreO
CRO5 08/09/2018 Jastrebarsko PreO
HUN4 22/09/2018 Hungaria PreO relay - Erd PreO
HUN5 23/09/2018 Hungaria TempO Championship -Budapest TempO

The CHIS TrailO Cup 2018 includes of 21 competitions, as shown in the calendar. 5 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 6 in Slovenia and 4 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1998 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2018 se sastoji od 21 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Mađarskoj 4, u Italiji 6 i u Sloveniji 6 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1998 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2018 comprende 21 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 5 gare in Croazia, 6 in Italia, 6 in Slovenia and 4 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1998 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2018, bo obsegala 21 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 5 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 6 v Italiji in 6 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1998 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Ivo Tišljar OK Orion 762,98 100 93,81 88,66 100 95,42 89,33 100 95,1 89,32 0 0 0
2 Tomislav Varnica OK Vihor 736,61 95,68 0 0 93,89 93,25 84,25 98,05 96,02 90,15 85,32 0 0
3 Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 677,71 94,29 75,14 0 89,27 69,14 0 90,51 89,15 83,32 86,89 0 0
4 Ján Furucz Farmaceut Bratislava 672,86 96,81 0 0 95,88 95,16 94,47 99,02 91,52 0 100 0 0
5 Krešo Keresteš OK Trzin 670,74 100 100 92,1 96,22 91,65 91,62 99,15 0 0 0 0 0
6 Emil Kacin OK Azimut 663,2 96,34 0 0 99,89 94,61 93,1 96,89 91,29 91,08 0 0 0
7 Zoltán Miháczi TIPO Orienteering Club 653,36 94,53 92,38 0 99,26 95,16 88,65 93,14 90,24 0 0 0 0
8 Susy De Pieri Eridano Adventure ASD 637,14 90,29 0 0 94,38 92,7 90,39 93,11 88,45 87,82 0 0 0
9 Mateja Keresteš OK Trzin 626,61 71,09 68,14 0 85,79 84,1 80,75 83,35 83,26 70,13 0 0 0
10 Renato Bettin Or. Swallows Noale 616,72 82,9 0 0 95,02 79,95 78,9 100 90,08 89,87 0 0 0
11 Dalibor Perković OK Međimurje 611,53 67,65 60,25 0 82,66 76,8 0 89,6 88,52 77,04 69,01 0 0
12 Iva Lovrec OK Vihor 578,48 96,41 0 0 93,78 93,33 0 100 99,76 95,2 0 0 0
13 Borja Slamič PD Ajdovščina J 567,19 79,71 0 0 72,89 71,15 41,68 80,67 75,59 72,67 72,83 0 0
14 Pavol Bukovác Farmaceut Bratislava 558,58 0 0 0 99,98 98,21 88,64 100 86,9 0 84,85 0 0
15 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 554,41 82,5 0 0 85,41 78,23 71,53 85,17 79,01 72,56 0 0 0
16 Tjaša Jug PD Ajdovščina 553,55 70,19 0 0 79,62 72,62 67,24 79,46 70 68,89 45,53 0 0
17 Alberto Grilli Punto Nord 489,72 0 0 0 87,41 79,76 78,6 92,87 88 63,08 0 0 0
18 Zdenko Horjan OK Vihor 456,18 91,9 88,69 82,53 0 0 0 99,98 93,08 0 0 0 0
19 Jacek Wieszaczewski Orientop Wroclaw 411,64 0 0 0 89,59 80,82 76,27 93,19 71,77 0 0 0 0
20 Valerio Pfister Gruppo Orientisti Subiaco 411,64 0 0 0 95,04 85,33 79,76 81,94 69,57 0 0 0 0
21 Marco Giovannini OK Trzin 410,62 0 0 0 89,3 88,51 70,15 84,48 78,18 0 0 0 0
22 Piergiorgio Zancanaro ASD Padova Or. P 407,69 0 0 0 70,86 65,09 60,2 81,4 73,74 56,4 0 0 0
23 Joanna Puternicka Orientop Wroclaw 401,14 0 0 0 95,13 85,87 69,3 91,29 59,55 0 0 0 0
24 Alessio Tenani Polisportiva G. Masi 392,04 0 0 0 100 100 0 96,25 95,79 0 0 0 0
25 Dušan Furucz Farmaceut Bratislava 384,69 0 0 0 100 98,21 93,24 0 0 0 93,24 0 0
26 Elvio Cereser Corivorivo 342,64 0 0 0 85,21 80,61 0 90,44 86,38 0 0 0 0
27 Anja Babič OK Trzin 339,59 0 0 0 58,55 47,11 41,32 73,38 65,3 53,93 0 0 0
28 Damir Gobec OK Vihor 338,53 90,49 86,4 79,94 0 0 0 81,7 0 0 0 0 0
29 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli 321,13 0 0 0 68,6 0 0 88,54 83,27 80,72 0 0 0
30 Francesca De Nardis Polisportiva G. Masi J 312,83 0 0 0 87,01 60,42 0 84,3 81,1 0 0 0 0
31 Jan Gobec OK Vihor J 299,9 78,5 75,45 55,77 0 0 0 90,18 0 0 0 0 0
32 Mauro Nardo ASD Padova Or. P 299,37 0 0 0 71,2 55,77 54,93 63,23 54,24 0 0 0 0
33 Emilia Arcaleni Polisportiva Castello Roma 294,29 0 0 0 68,94 59,8 0 85,23 80,32 0 0 0 0
34 Erik Stålnacke IFK Göteborg 294,18 0 0 0 99,93 99,8 94,45 0 0 0 0 0 0
35 Erik Lundkvist HJS - Vansbro OK 293,39 0 0 0 99,98 98,51 94,9 0 0 0 0 0 0
36 Tomáš Leštínský Orienteering Adventure 293,25 0 0 0 99,91 98,92 94,42 0 0 0 0 0 0
37 Lars Jakob Waaler Porsgrunn Orienteringslag 290,36 0 0 0 99,96 95,88 94,52 0 0 0 0 0 0
38 Charles Bromley Gardner British Army OC 287,57 0 0 0 100 99,88 87,69 0 0 0 0 0 0
39 Esko Junttila Muuramen Rasti 269,01 0 0 0 99,95 84,88 84,18 0 0 0 0 0 0
40 Dario Citterico Polisportiva Castello Roma 263,66 0 0 0 69,97 62,18 0 71,21 60,3 0 0 0 0
41 Corrado Miniotti CRAL Transporti Torinesi 263,4 0 0 0 71,81 67,92 0 69,36 54,31 0 0 0 0
42 Jana Kost'ova Sportovní klub vozíčkářů Praha P 261,18 0 0 0 99,79 86,14 75,25 0 0 0 0 0 0
43 Marián Mikluš TJ Rapid Bratislava 260,54 0 0 0 0 0 0 90,54 81,67 0 88,33 0 0
44 Luca Stringher ASD Mareno Or. 248,88 0 0 0 95,09 88,37 65,42 0 0 0 0 0 0
45 Libor Forst MatFyz Praha 244,73 0 0 0 90,29 84,04 70,4 0 0 0 0 0 0
46 Daniele Danieli ASD Padova Or. 237,35 0 0 0 94,98 83,16 59,21 0 0 0 0 0 0
47 Nenad Lovrec OK Vihor 234,98 85,92 75,12 73,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hana Doležalová OOS Vrchlabí P 222,94 0 0 0 90,16 72,28 60,5 0 0 0 0 0 0
49 Davide Gazzetto ASD Padova Or. 220,82 0 0 0 80,66 74,71 65,45 0 0 0 0 0 0
50 Ole-Johan Waaler Porsgrunn Orienteringslag 218,23 0 0 0 85,64 77,62 54,97 0 0 0 0 0 0
51 Miroslav Špidlen Sportovní klub vozíčkářů Praha P 211,05 0 0 0 78,3 70,99 61,76 0 0 0 0 0 0
52 Milan Lučný Sportovní klub vozíčkářů Praha P 209,92 0 0 0 84,25 65,11 60,56 0 0 0 0 0 0
53 Marina Beltramo ASD GSport 208,54 0 0 0 85,52 65,68 57,34 0 0 0 0 0 0
54 Graham Urquhart Octavian Droobers 208,09 0 0 0 74,81 69,79 63,49 0 0 0 0 0 0
55 Maria Bertilla Pajaro ASD Padova Or. P 207,64 0 0 0 75,41 66,17 66,06 0 0 0 0 0 0
56 Vid Keresteš OK Trzin J 205,92 0 0 0 83,5 70,24 52,18 0 0 0 0 0 0
57 Michele Cera ASD Erebus Or. Vicenza 194,46 0 0 0 0 0 0 100 94,46 0 0 0 0
58 Lucia Curzio Polisportiva G. Masi 193,75 0 0 0 99,09 94,66 0 0 0 0 0 0 0
59 Antonio Lo Grasso ASD GSport 193,28 0 0 0 75,88 71,2 46,2 0 0 0 0 0 0
60 Martin Fredholm OK Linné 190,48 0 0 0 0 0 0 95,79 94,69 0 0 0 0
61 Ralph Körner OLV Landshut 190,39 0 0 0 0 0 0 98,93 91,46 0 0 0 0
62 Remo Madella Punto Nord 188,11 0 0 0 0 0 0 96,88 91,23 0 0 0 0
63 Mateusz Kula KOS BnO Szczecin J 181,29 0 0 0 0 0 0 91,92 89,37 0 0 0 0
64 Bartolomiej Mazan WKS Slask Wroclaw 180,51 0 0 0 0 0 0 91,11 89,4 0 0 0 0
65 Ondrej Piják Kobra Bratislava 180,36 0 0 0 0 0 0 90,34 90,02 0 0 0 0
66 Šimon Mižúr Farmaceut Bratislava 178,81 0 0 0 0 0 0 94,79 84,02 0 0 0 0
67 Elizabeth Urquhart Octavian Droobers 177,81 0 0 0 73,66 53,68 50,47 0 0 0 0 0 0
68 Ari Tertsunen Tuusulan Voima-Veikot ry. 173,98 0 0 0 0 0 0 95,79 78,19 0 0 0 0
69 Maja Kušt OK Vihor 170,12 65,73 57,42 46,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Anne Straube SV Lengefeld 168,54 0 0 0 0 0 0 90,59 77,95 0 0 0 0
71 Tamara Miklušová Rapid Bratislava J 167,68 0 0 0 0 0 0 90,31 77,37 0 0 0 0
72 Mia Lovrec OK Vihor J 166,68 85,98 80,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Stringher Luca Mareno Or. 165,62 0 0 0 83,54 82,08 0 0 0 0 0 0 0
74 Aleksandra Mazan UKS Traper Zlocieniec 164,57 0 0 0 0 0 0 82,4 82,17 0 0 0 0
75 Göran Andersson Attunda OK 163,93 0 0 0 0 0 0 84,76 79,17 0 0 0 0
76 Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 160,98 86,89 74,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Cesare Tarabocchia GO CAI XXX Ottobre 157,88 0 0 0 0 0 0 81,71 76,17 0 0 0 0
78 Eva Fredholm OK Linné 156,35 0 0 0 0 0 0 85,78 70,57 0 0 0 0
79 Dora Težak OK Vihor 153,91 83,24 70,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Krystian Petersburski KOS BnO Szczecin J 153,9 0 0 0 0 0 0 88,75 65,15 0 0 0 0
81 Jarmila Mrtková Sportovní klub vozíčkářů Praha P 153,18 0 0 0 62,95 45,24 44,99 0 0 0 0 0 0
82 Jakub Kondys KOS BnO Szczecin J 150,24 0 0 0 0 0 0 82 68,24 0 0 0 0
83 Daniel Pompura Terezka Banská Bystrica 145,77 0 0 0 0 0 0 94,81 50,96 0 0 0 0
84 Francesco Valentini ASD Padova Or. P 142,99 0 0 0 52,18 46,9 43,91 0 0 0 0 0 0
85 Owe Fredholm OK Linné 139,09 0 0 0 0 0 0 71,03 68,06 0 0 0 0
86 Lars Silvervret OK Hedströmmen 135,3 0 0 0 0 0 0 74,65 60,65 0 0 0 0
87 Matej Hraboš ŠK H2O Banská Bystrica 132,35 0 0 0 0 0 0 76,11 56,24 0 0 0 0
88 Piotr Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 131,91 0 0 0 0 0 0 69,82 62,09 0 0 0 0
89 Medard Féder nml AŠK Pezinok J 123,16 0 0 0 0 0 0 64,74 58,42 0 0 0 0
90 Igor Bončina OK Azimut 117,72 0 0 0 0 0 0 58,86 58,86 0 0 0 0
91 Fabio Bortolami ASD Padova Or. P 115,35 0 0 0 0 0 0 76,63 38,72 0 0 0 0
92 Miloslav Nemček AŠK Pezinok 113,38 0 0 0 0 0 0 58,73 54,65 0 0 0 0
93 Maja Kula KOS BnO Szczecin J 109,71 0 0 0 0 0 0 68,84 40,87 0 0 0 0
94 Bartosz Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 108,68 0 0 0 0 0 0 58,11 50,57 0 0 0 0
95 Pentti Koponen Espoon Suunta 102,73 0 0 0 75,75 26,98 0 0 0 0 0 0 0
96 Herluf Jensen Sendborg OK 95,02 0 0 0 65,38 29,64 0 0 0 0 0 0 0
97 Olaf Kwiatkowski KOS BnO Szczecin J 90,22 0 0 0 0 0 0 50,17 40,05 0 0 0 0
98 Ivica Bertol OK Vihor 88,17 0 0 0 0 0 0 88,17 0 0 0 0 0
99 Paula Pavlin OK Vihor J 83,43 83,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Tiziano Vargiolu ASD Padova Or. 82,79 0 0 0 82,79 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Darko Duhović OK Međimurje 79,17 79,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Vlado Tkalec OK Međimurje 78,04 78,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Luka Kosić OK Japetić 77,78 77,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Urban Gregorc PD Ajdovščina 77,44 0 0 0 0 0 0 77,44 0 0 0 0 0
105 Ivana Gobec OK Vihor 76,9 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0
106 Ferenc Fehér ZTC 76,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,11 0 0
107 Dagmar Miklušová Rapid Bratislava 74,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,33 0 0
108 Mauro Nardi Semiperdo Or. Maniago 73,51 0 0 0 0 0 0 73,51 0 0 0 0 0
109 Piotr Zielczynski HVO 73,45 73,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Giorgio Cereser Corivorivo J 71,98 0 0 0 71,98 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Čedomil Gros OK Vihor 69,02 69,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Magdalena Težak OK Vihor J 67,86 67,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Herwig Allwinger Mariborski OK 67,77 0 0 0 0 0 0 67,77 0 0 0 0 0
114 Beatrix Kiss Geosits SZT 63,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,21 0 0
115 Sven Ivor Lebinac OK Varaždin J 62,94 62,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Jonathan Furucz Farmaceut Bratislava J 61,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,37 0 0
117 Paolo Padoan Polisportiva Bissuola 59,83 0 0 0 59,83 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Bertalan Kiss SZT J 59,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,45 0 0
119 Eperke Kiss SZT 58,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,36 0 0
120 Julia Zielczynska HVO 56,69 56,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Dávid Süle SKS J 54,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,95 0 0
122 Fran Zagrajski OK Varaždin J 50,9 50,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Monika Pavić OK Vihor J 47,97 47,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Sven Divjak OK Varaždin J 47,24 47,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Réka Süle SKS J 43,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,55 0 0
126 Miro Borček OK Varaždin P 38,59 38,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Karlo Težak OK Vihor J 35,75 0 0 0 0 0 0 35,75 0 0 0 0 0
128 Miro Lah OK Varaždin J 32,6 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Vid Keresteš OK Trzin 300 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0
2 Magdalena Težak OK Vihor 296,38 86,02 43,05 0 0 0 0 100 67,31 0 0 0 0
3 Bernardica Stipić OK Vihor 259,88 100 100 59,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ana Beblek OK Jelen 175,34 100 75,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dagmar Miklušová Rapid Bratislava 174,15 0 0 0 0 0 0 100 74,15 0 0 0 0
7 Kristina Zubin OK Vihor 153,5 79,32 74,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tilen Žvanut PD Ajdovščina 94,29 0 0 0 0 0 0 94,29 0 0 0 0 0
10 Inge Novinc PD Ajdovščina 94,08 0 0 0 0 0 0 55,09 38,99 0 0 0 0
11 Siniša Lah OK Varaždin 89,55 89,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nik Gregorič PD Ajdovščina 87,77 0 0 0 0 0 0 87,77 0 0 0 0 0
13 SmiljanaJanžek OK Međimurje 87,72 87,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Boris Ölhofer OK Trzin 86,14 0 0 0 0 0 0 86,14 0 0 0 0 0
15 Dora Kermek OK Ivan Merz 82,86 82,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Miroslav Hainž OK Ivan Merz 81,21 81,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Senija Zadravec-Kermek OK Ivan Merz 73,33 73,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ana Srebačić OK Ivan Merz 72,5 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Noam Lenarduzzi Or. School Friuli 71,53 0 0 0 0 0 0 71,53 0 0 0 0 0
20 Damir Popović OK Ivan Merz 69,39 69,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Marko Leljak OK Međimurje 68,01 68,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tomislav Kelemen OK Međimurje 67,28 67,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Aleks Pahor PD Ajdovščina 63,23 0 0 0 0 0 0 63,23 0 0 0 0 0
24 Karmen Holenda OK Varaždin 61,59 61,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Predrag Labaš OK Ivan Merz 59,4 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Miroslav Priher OK Ivan Merz 54,45 54,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Milan Turkalj OK Ivan Merz 50,87 50,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Davorka Srebačić OK Ivan Merz 46,38 46,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAST EDITIONS: