Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
ITA1 09/03/2024 1^ Coppa Italia PreO sprint
ITA2 10/03/2024 2^ Coppa Italia 1 Man relay
CRO1 23/03/2024 Sprint kup Hrvatske, SpKH 1 TempO
SLO1 30/03/2024 Trzin TrailO 2024 PreO
SLO2 30/03/2024 Trzin TrailO 2024 Night-O
SLO3 31/03/2024 Trzin TrailO 2024 PreO
HUN1 18/05/2024 Kecskemét TempO
SLO4 03/08/2024 SPOL4 TempO
HUN2 07/09/2024 Csákberény PreO
ITA3 28/09/2024 5^ Coppa Italia PreO
ITA4 29/09/2024 6^ Coppa Italia TempO
SLO5 05/10/2024 SPOL7 PreO
HUN3 26/10/2024 Budapest PreO
HUN4 27/10/2024 Budapest 1 Man relay
CRO2 16/11/2024 Zagreb PreO sprint
CRO3 17/11/2024 Samobor PreO

The CHIS TrailO Cup 2024 includes 16 competitions, as shown in the calendar. 3 competitions will be organized in Croatia, 4 in Italy, 5 in Slovenia and 4 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept only for E (elite) class. Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 2004 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E.


CHIS TrailO Cup 2024 se sastoji od 16 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Mađarskoj 4, u Italiji 4 i u Sloveniji 5 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodo vodili le v kategoriji E (elita). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 2004 ili kasnije). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E.


La CHIS TrailO Cup 2024 comprende 16 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 3 gare in Croazia, 4 in Italia, 5 in Slovenia and 4 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti validi solo par la categoria Elite. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 2004 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi delle categoria E.


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2024, bo obsegala 16 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 3 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 4 v Italiji in 5 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili le v kategoriji E (elita). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 2004 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E.


EO (OPEN ELITE) - EP (PARALIMPIC) - EJ (JUNIOR)
Pos Category Name Club Nation Score
1 EO Krešo Keresteš  OK Trzin 194.64
2 EO Emil Kacin  OK Azimut 192.96
3 EO Susy De Pieri  Eridano Adventure 192.44
4 EO Davide Martignago  OK Montello 190.92
5 EO Davide Gazzetto  Padova Or. 176.27
6 EO Leonardo Bortolato  Or. Treviso 175.46
7 EO Dalibor Perković  OK Međimurje 167.34
8 EO Tomislav Varnica  OK Vihor 159.42
9 EO Massimo Rontini  S CARCHIDIO-STROCCHI 157.39
10 EO Jasminka Cindrić Perković  OK Međimurje 153.94
11 EP Nicola Galvan  Asiago 7 Comuni 147.20
12 EO Valerio Pfister  GR.OR. SUBIACO 145.49
13 EO Mattia Rontini  S CARCHIDIO-STROCCHI 140.38
14 EO Eleni Lutaj  AMATORI OR. GENOVA 137.57
15 EO Roberto Borsato  Or. Treviso 136.76
16 EO Alberto Albarello  Erebus Or. Vicenza 136.26
17 EO Mateja Keresteš  OK Trzin 132.84
18 EO Andrea Govoni  POL. CIRCOLO DOZZA 132.19
19 EO Daniele Martignago  OK Montello 127.44
20 EO Fabio Trinca Colonel  Erebus Or. Vicenza 124.39
21 EO Marco Brandolese  Erebus Or. Vicenza 124.05
22 EO Renato Bortoliero  Erebus Or. Vicenza 112.75
23 EO Andrea Immovilli  AMATORI OR. GENOVA 109.45
24 EO Michele Cera  Erebus Or. Vicenza 96.02
25 EP Piergiorgio Zancanaro  Padova Or. 86.34
26 EP Fabio Bortolami  Padova Or. 81.70
27 EO Sofia Inglese  Arco di Carta 81.37
28 EO Renato Bettin  Or Swallows 79.44
29 EO Daniele Tubino  AMATORI OR. GENOVA 78.34
30 EO Germana Altan  Semiperdo Or. Maniago 77.45
31 EO Diego Gelati  AMATORI OR. GENOVA 73.71
32 EO Sonia Roccatagliata  AMATORI OR. GENOVA 73.32
33 EO Alessandro Bortolato  Or. Treviso 70.35
34 EO Andrea Gabriele Bazzurro Parodi  AMATORI OR. GENOVA 69.29
35 EO Sara Panetta  AMATORI OR. GENOVA 68.96
36 EO Marcello Perin  Or. Treviso 68.84
37 EO Enrico Immovilli  AMATORI OR. GENOVA 67.05
38 EO Jiasheng Antonio Xu  AMATORI OR. GENOVA 64.78
39 EO Alessandro Casarin  Or Swallows 63.50
40 EO Tzvetanka Vassileva  Arco di Carta 58.89
41 EP Maria Bertilla Pajaro  Italy 54.94
42 EO Angela Lutaj  AMATORI OR. GENOVA 54.72
43 EO Luciano Zugno  OR. LAGUNA NORD VENEZIA 53.78
44 EO Fulvio Lenarduzzi  Or. School Friuli 53.29
45 EO Mauro Gelati  AMATORI OR. GENOVA 47.61
46 EO Sophia Vassileva  Arco di Carta 46.30
47 EO Federico Bortolato  Or. Treviso 45.78
48 EO Carla Gobbetto  OR. LAGUNA NORD VENEZIA 41.31
49 EO Uliana Siro  VITTORIENT 36.09
50 EO Paolo Gallerani  Arco di Carta 34.93

PAST EDITIONS: