Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
SLO1 07/03/2020 Lipica Open PreO
SLO2 08/03/2020 Lipica Open PreO
CRO1 07/06/2020 Memorijal Puma - ERASED PreO
HUN1 18/07/2020 Dunántúl Kupa PreO TempO
ITA1 25/07/2020 Italy Cup - Villaggio Spiaggia Romea Mix - relay
ITA2 29/08/2020 Campionato FVG Trail-O PreO
ITA3 13/09/2020 Campionati Italiani e Coppa Italia PreO
HUN2 27/09/2020 Budapest PreO
HUN3 27/09/2020 Budapest TempO
SLO3 03/10/2020 Rak TrailO - ERASED PreO
SLO4 04/10/2020 Rak TrailO - ERASED PreO
ITA4 10/10/2020 Italy Cup TempO
ITA5 10/10/2020 Italy Cup PreO
ITA6 11/10/2020 Italy Cup PreO
CRO2 17/10/2020 Vihor TrailO Challenge - ERASED PreO
CRO3 18/10/2020 Feud Cup - ERASED TempO
SLO5 24/10/2020 Slovenian TempO Championship - Idrija - ERASED TempO
HUN4 25/10/2020 Denevér Kupa Mix - relay
HUN5 14/11/2020 Hungarian TrailO Spring - ERASED TempO
HUN6 15/11/2020 Hungarian TrailO Spring - ERASED PreO

The CHIS TrailO Cup 2020 includes of 20 competitions, as shown in the calendar. 3 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 5 in Slovenia and 6 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 2000 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2020 se sastoji od 20 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Mađarskoj 6, u Italiji 6 i u Sloveniji 5 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 2000 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2020 comprende 20 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 3 gare in Croazia, 6 in Italia, 5 in Slovenia and 6 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 2000 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2020, bo obsegala 20 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 3 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 6 na Madžarskem, 6 v Italiji in 5 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 2000 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC - JUNIOR
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Emil Kacin OK Azimut 485,42 0 0 0 100 100 87,77 100 97,65 0 0 0 0
2 Francesca De Nardis Polisportiva 'G. Masi' 474,52 0 0 0 99,92 96,58 95,44 92,71 89,87 0 0 0 0
3 Nicolò Buganè Polisportiva 'G. Masi' 467,73 0 0 0 99,97 93,88 89,19 95,92 88,77 0 0 0 0
4 Marco Giovannini OK Trzin 452,87 0 0 0 91,57 88,07 87,48 95,55 90,2 0 0 0 0
5 Alessio Tenani Polisportiva 'G. Masi' 391,32 0 0 0 99,97 93,56 0 99,77 98,02 0 0 0 0
6 Renato Bettin Or. Swallows Noale 387,85 0 0 0 99,91 96,93 91,31 99,7 0 0 0 0 0
7 Krešo Keresteš OK Trzin 385,91 0 0 0 97,66 96,45 92,79 99,01 0 0 0 0 0
8 Susy De Pieri Eridano Adventure ASD 370,5 0 0 0 99,95 96,1 93,51 80,94 0 0 0 0 0
9 Corrado Miniotti CRAL Transporti Torinesi 360,2 0 0 0 79,1 73,14 63,2 75,03 69,73 0 0 0 0
10 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF 348,53 0 0 0 89,88 89,69 80,33 88,63 0 0 0 0 0
11 Mauro Nardo ASD Padova Or. P 341,69 0 0 0 76,43 68,06 60,86 86,77 49,57 0 0 0 0
12 Mateja Keresteš OK Trzin 335,94 0 0 0 92,99 82,89 80,52 79,54 0 0 0 0 0
13 Piergiorgio Zancanaro ASD Padova Or. P 323,26 0 0 0 87,3 81,28 80,06 74,62 0 0 0 0 0
14 Michele Cera Erebus Or. Vicenza 298,98 0 0 0 100 100 98,98 0 0 0 0 0 0
15 Daniele Guardini Orsa Maggiore 295,6 0 0 0 100 99,92 95,68 0 0 0 0 0 0
16 Remo Madella Pol. Punto Nord 294,49 0 0 0 99,41 0 0 100 95,08 0 0 0 0
17 Aaron Gaio G.S. Pavione 293,98 0 0 0 100 97,3 96,68 0 0 0 0 0 0
18 Davide Martignago OK Montello 292,89 0 0 0 99,22 97,63 96,04 0 0 0 0 0 0
19 Ilian Angeli GS Or. Folgore J 287,9 0 0 0 99,85 96,1 91,95 0 0 0 0 0 0
20 Elvio Cereser Corivorivo Or. 285,91 0 0 0 98,26 95,68 91,97 0 0 0 0 0 0
21 Ferenc Fehér Zalaegerszeg TFC 282,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,4 91,83 91,24
22 Viola Zagonel Polisportiva 'G. Masi' 279,68 0 0 0 92,09 91,17 0 96,42 0 0 0 0 0
23 Sebastiano Lambertini Polisportiva 'G. Masi' J 274,7 0 0 0 92,23 91,34 91,13 0 0 0 0 0 0
24 Jacek Wieszaczewski Orientop 272,37 0 0 0 96,16 92,34 83,87 0 0 0 0 0 0
25 Zoltán Miháczi Tipo TKE 269,88 0 0 0 0 0 0 90,11 79,77 0 100 0 0
26 Vid Keresteš OK Trzin J 268,83 0 0 0 76,81 66,39 0 69,47 56,16 0 0 0 0
27 John Kewley Manchester & District OC 267,07 0 0 0 89,81 88,77 88,49 0 0 0 0 0 0
28 Gábor Surányi Denevér BSZE 266,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 85,15 80,91
29 Charles Bromley Gardner British Army OC 264,54 0 0 0 91,53 89,03 83,98 0 0 0 0 0 0
30 Péter Suba SPA 263,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,19 86,46 86,22
31 Daniele Danieli Padova Or. 263,5 0 0 0 91,94 87,59 83,97 0 0 0 0 0 0
32 Andreina Brandi Corsaorientamento Club Roma 261,95 0 0 0 95,62 88,15 78,18 0 0 0 0 0 0
33 Nicola Galvan Asiago 7 Comuni SOK P 257,77 0 0 0 94,59 81,96 81,22 0 0 0 0 0 0
34 Valerio Pfister Gruppo Orientisti Subiaco 257,7 0 0 0 75,25 0 0 92,71 89,74 0 0 0 0
35 Anja Babič OK Trzin 255,16 0 0 0 63,31 61,84 0 74,41 55,6 0 0 0 0
36 Graham Urquhart Octavian Droobers 253,11 0 0 0 91,99 82,73 78,39 0 0 0 0 0 0
37 Fruzsina Biro BEAC 251,86 0 0 0 0 0 0 96,29 85,09 0 70,48 0 0
38 Alberto Grilli Pol. Punto Nord 247,32 0 0 0 83,27 0 0 84,67 79,38 0 0 0 0
39 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 242,2 0 0 0 87,89 79,76 74,55 0 0 0 0 0 0
40 Davide Gazzetto Padova Or. 239,78 0 0 0 83,39 79,33 77,06 0 0 0 0 0 0
41 Tamás Gábor Magyar SAS 233,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,02 77,84 69,71
42 Beatrix Kiss-Geosits SZH 225,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,18 75,16 67,93
43 Fabio Bortolami Padova Or. P 219,56 0 0 0 78,78 71,18 69,6 0 0 0 0 0 0
44 Maria Bertilla Pajaro Padova Or. P 210,59 0 0 0 76,93 72,09 61,57 0 0 0 0 0 0
45 Tamás Jászai Denevér BSZE J 206,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,84 70,93 60,16
46 Gábor Prerkopcsák Denevér BSZE J 200,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,29 71,1 51,33
47 Gregor Hvala OK Azimut 193,8 0 0 0 0 0 0 98,74 95,06 0 0 0 0
48 Marián Mikluš TJ Rapid Bratislava 191,09 0 0 0 0 0 0 96,91 94,18 0 0 0 0
49 Libor Forst MatFyz Praha 190,37 0 0 0 0 0 0 99,89 90,48 0 0 0 0
50 Ábel Pintér DTC 188,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 88,69 0
51 Judit Nagyné Matolcsi Denevér BSZE 183,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,97 61,05 55,51
52 Tamara Miklušová TJ Rapid Bratislava J 182,65 0 0 0 0 0 0 93,33 89,32 0 0 0 0
53 Matthias Pöll OLC Wienerwald 177,63 0 0 0 0 0 0 89 88,63 0 0 0 0
54 Etelka Veresné Sipos HRF 174,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,61 66,61 40,49
55 Zoltán Bárdosi SZT 170,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,06 80,91 0
56 Cesare Tarabocchia OK Azimut 166,13 0 0 0 0 0 0 91,47 74,66 0 0 0 0
57 Emilia Arcaleni Polisportiva Castello 165,46 0 0 0 0 0 0 88,7 76,76 0 0 0 0
58 Giorgio Cereser Corivorivo Or. J 165,11 0 0 0 84,48 80,63 0 0 0 0 0 0 0
59 Miksa Laáber BEAC P 163,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,65 80,57 0
60 Francesco Valentini Padova Or. P 162,64 0 0 0 60,85 51,23 50,56 0 0 0 0 0 0
61 Kinga Surányi Denevér BSZE J 162,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,36 75,84 0
62 András Csertán Zalaegerszeg TFC 158,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,46 72,76 0
63 Ferenc Zelei indiv. 157,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,5 77,58 0
64 Teodóra Borhegyi SAS 151,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,04 74,27 0
65 Elisabeth Urquhart Octavian Droobers 150,02 0 0 0 52,88 49,29 47,85 0 0 0 0 0 0
66 Johanna Eperke Kiss Denevér BSZE 146,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,43 61,45 0
67 Antónia Holper Tipo TKE 144,9 0 0 0 0 0 0 67,99 0 0 76,91 0 0
68 Tjaša Jug OK Azimut 143,48 0 0 0 0 0 0 78,12 65,36 0 0 0 0
69 Dario Citterico Polisportiva Castello 142,74 0 0 0 0 0 0 79,33 63,41 0 0 0 0
70 Péter Simon GyTC 139,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,07 67,79 0
71 Klára Zarnóczay HBS 134,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,13 62,71 0
72 Daniele Martignago OK Montello 134,68 0 0 0 71,66 63,02 0 0 0 0 0 0 0
73 Giuliano Michelotti ASD Arco di carta 133,22 0 0 0 0 0 0 73,18 60,04 0 0 0 0
74 Thomas Täuber OLT Transdanubien 133 0 0 0 0 0 0 82,57 50,43 0 0 0 0
75 Anita Tajnai SZT 130,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,73 62,88 0
76 Gabriella Cseh Denevér BSZE 128,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,96 54,79 0
77 Réka Prekopcsák Denevér BSZE J 118,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,34 54,89 0
78 Nikolaus Euler-Rolle Naturfreunde Wien - OT 116,75 0 0 0 0 0 0 61,68 55,07 0 0 0 0
79 Balázs Prekopcsák Denevér BSZE J 114,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,76 49,94 0
80 Mátyás Paskuj Homokbucka OC 112,8 0 0 0 0 0 0 60,14 52,66 0 0 0 0
81 Enikő Jászai Denevér BSZE J 108,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,56 41,23 0
82 Klemen Kenda OK Azimut 94,98 0 0 0 0 0 0 94,98 0 0 0 0 0
83 Márton Erdős indiv. 94,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,54 0 0
84 Kriszitna Cseh Denevér BSZE 93,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 36,11 0
85 Tibor Jászai Denevér BSZE 91,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,77 44,71 0
86 Stefano Galletti Unione Lombarda 90,27 0 0 0 90,27 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Marcello Lambertini Polisportiva 'G. Masi' 88,84 0 0 0 88,84 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Francesco Mariani Orsa Maggiore J 88,36 0 0 0 88,36 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Tamás Herendi indiv. 86,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7 40,61 0
90 Iris Aurora Pecorari Semiperdo Or. Maniago J 84,85 0 0 0 84,85 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Borja Slamič OK Azimut J 84,8 0 0 0 0 0 0 84,8 0 0 0 0 0
92 Simone Frascaroli Polisportiva 'G. Masi' J 83,82 0 0 0 83,82 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Giacomo Zagonel U.S. Primiero 83,46 0 0 0 83,46 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Monica Frappa Friuli MTB & Or. 82,09 0 0 0 82,09 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Zsolt Kálnási GYO 80,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,09 0 0
96 Iusef Abdelbaky Punto K Or. J 79,33 0 0 0 79,33 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Karin Cescon Punto K Or. J 78,83 0 0 0 78,83 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Caterina De Nardis Polisportiva 'G. Masi' J 78,68 0 0 0 78,68 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Anikó Madarassy BEAC 78,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,24 0 0
100 Sára Antal Zalaegerszeg TFC J 77,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,43 0 0
101 Igor Bončina OK Slovenske Konjice 75,56 0 0 0 0 0 0 75,56 0 0 0 0 0
102 Margit Kovacs OLT Transdanubien 74,83 0 0 0 0 0 0 43,39 31,44 0 0 0 0
103 Francesco Ognibene Polisportiva 'G. Masi' J 74,31 0 0 0 74,31 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Erika Pulai ÉNI P 57,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,11 0 0
104 Stella Cignini Punto K Or. J 74,11 0 0 0 74,11 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Mauro Bussi S Carchidio-Strocchi 56,35 0 0 0 56,35 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Virág Antal Zalaegerszeg TFC 73,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,94 0 0
105 Giancarlo Angeli GS Or. Folgore 50,97 0 0 0 50,97 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gertraud Von Leon Sportclub Meran 49,79 0 0 0 49,79 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gábor Erdős indiv. 73,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,77 0 0
107 Franz Chiusole Sportclub Meran 49,68 0 0 0 49,68 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Kátja Nagy GYO 73,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,01 0 0
108 Agata Ognibene Polisportiva 'G. Masi' J 70,76 0 0 0 70,76 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Noam Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF J 43,53 0 0 0 43,53 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Máté Maródi SAS 70,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,69 0 0
109 Erika Nagy ÉNI 37,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,95 0 0
110 Elis Angeli GS Or. Folgore 69,7 0 0 0 69,7 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Zsolt Nagy FMT 31,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,84 0 0
111 Marina Beltramo ASD GSport 69,68 0 0 0 69,68 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Mattia Rontini S Carchidio-Strocchi J 68,93 0 0 0 68,93 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Rocco Orlando Amatori Or. Genova 68,73 0 0 0 68,73 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Viktor Beke SIR P 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,78 31,82 0
115 Mauro Nardi Semiperdo Or. Maniago 68,34 0 0 0 68,34 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Alice Selem Erebus Or. Vicenza J 67,69 0 0 0 67,69 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Clizia Zambiasi Semiperdo Or. Maniago 67,61 0 0 0 67,61 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Zsuzsa Tuboly BTK 66,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,69 0 0
119 Vera Chiusole Sportclub Meran J 66,27 0 0 0 66,27 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Krisztián Bordács GTC J 65,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,88 0 0
121 Gábor Mohai GTC 65,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,29 0 0
122 Enrico Mannocci Polisportiva 'G. Masi' 63,91 0 0 0 63,91 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Pietro Sergas Punto K Or. J 63,8 0 0 0 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Tiziano Vargiolu Padova Or. 63,56 0 0 0 63,56 0 0 0 0 0 0 0 0
125 András Komoróczki SAS 62,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,83 0 0
126 Anna Tóth BEAC P 62,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,71 0 0
127 Bettina Csizolszki ÉNI 61,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,42 0 0
128 Flavia Mezja Polisportiva 'G. Masi' 58,77 0 0 0 58,77 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Niccolò Santi Polisportiva 'G. Masi' J 57,71 0 0 0 57,71 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Erika Pulai ÉNI P 57,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,11 0 0
131 Mauro Bussi S Carchidio-Strocchi 56,35 0 0 0 56,35 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Margit Paksi ind. 52,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,72 0 0
133 Antonio Lo Grasso ASD GSport 52,02 0 0 0 52,02 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Giancarlo Angeli GS Or. Folgore 50,97 0 0 0 50,97 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Gertraud Von Leon Sportclub Meran 49,79 0 0 0 49,79 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Franz Chiusole Sportclub Meran 49,68 0 0 0 49,68 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Noam Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF J 43,53 0 0 0 43,53 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Erika Nagy ÉNI 37,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,95 0 0
139 Zsolt Nagy FMT 31,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,84 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Dagmar Miklušová TJ Rapid Bratislava 200 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
2 Giacomo Magagnoli Polisportiva 'G. Masi' 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 98,04 0 0 0 0 0 0 98,04 0 0 0 0 0
4 Martino Magagnoli Polisportiva 'G. Masi' 83,54 0 0 0 83,54 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nathan Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF 78,8 0 0 0 78,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lucia Pessot Corivorivo Or. 76,77 0 0 0 76,77 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eugenio Pepoli Polisportiva 'G. Masi' 72,6 0 0 0 72,6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matej Vidič OK Azimut 59,64 0 0 0 0 0 0 59,64 0 0 0 0 0
9 Tiziana De Monte GO CAI XXX Ottobre ASD 47,29 0 0 0 0 0 0 47,29 0 0 0 0 0

PAST EDITIONS: