Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
SLO1 10/03/2018 Lipica TrailO PreO
SLO2 11/03/2018 Lipica TrailO PreO
CRO1 24/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb TempO
CRO2 25/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb PreO
SLO3 08/04/2018 National Championship - Ajdovscina TempO
ITA1 14/04/2018 Coppa Italia - Nove (VI) PreO
ITA2 15/04/2018 National Championship - Nove (VI) TempO
CRO3 20/05/2018 Vihor advendure - Zagreb PreO
CRO4 03/06/2018 7° Memorial PUMA - Varazdin TempO
SLO4 16/06/2018 Menina planina PreO
SLO5 17/06/2018 Menina planina TempO
HUN1 07/07/2018 Koszeg PreO
HUN2 08/07/2018 Szombathely PreO
ITA3 14/07/2018 Coppa Italia - Palmanova PreO
ITA4 14/07/2018 ETOC - Palmanova TempO
ITA5 15/07/2018 ETOC - Cividale del Friuli PreO
HUN3 18/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca TempO
HUN4 19/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca PreO
SLO6 25/08/2018 National Championship - Idrija PreO
ITA6 01/09/2018 PreO relay - Comacchio PreO
CRO5 08/09/2018 Jastrebarsko PreO

The CHIS TrailO Cup 2018 includes of 21 competitions, as shown in the calendar. 5 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 6 in Slovenia and 4 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1998 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2018 se sastoji od 21 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Mađarskoj 4, u Italiji 6 i u Sloveniji 6 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1998 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2018 comprende 21 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 5 gare in Croazia, 6 in Italia, 6 in Slovenia and 4 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1998 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2018, bo obsegala 21 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 5 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 6 v Italiji in 6 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1998 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Ivo Tišljar OK Orion 643,95 100 88,66 0 95,42 84,66 0 100 89,32 85,89 0 0 0
2 Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 484,08 94,29 75,14 0 89,27 69,14 0 83,32 72,92 0 0 0 0
3 Krešo Keresteš OK Trzin 479,12 100 92,1 0 96,22 91,65 0 99,15 0 0 0 0 0
4 Emil Kacin OK Azimut 452,91 0 0 0 94,61 87,53 0 96,89 91,29 82,59 0 0 0
5 Dalibor Perković OK Međimurje 448,39 67,65 60,25 0 82,66 76,8 0 88,52 72,51 0 0 0 0
6 Susy De Pieri Eridano Adventure ASD 444,9 0 0 0 88,57 88,38 0 93,11 87,82 87,02 0 0 0
7 Alberto Grilli Punto Nord 409,96 0 0 0 87,41 78,6 0 92,87 88 63,08 0 0 0
8 Alessio Tenani Polisportiva G. Masi 392,04 0 0 0 100 100 0 96,25 95,79 0 0 0 0
9 Mateja Keresteš OK Trzin 382,25 71,09 68,14 0 85,79 73,88 0 83,35 0 0 0 0 0
10 Zdenko Horjan OK Vihor 367,49 91,9 82,53 0 0 0 0 99,98 93,08 0 0 0 0
11 Elvio Cereser Corivorivo 342,64 0 0 0 85,21 80,61 0 90,44 86,38 0 0 0 0
12 Piergiorgio Zancanaro ASD Padova Or. P 331,14 0 0 0 60,2 59,4 0 81,4 73,74 56,4 0 0 0
13 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli 321,13 0 0 0 68,6 0 0 88,54 83,27 80,72 0 0 0
14 Francesca De Nardis Polisportiva G. Masi J 312,83 0 0 0 87,01 60,42 0 84,3 81,1 0 0 0 0
15 Emilia Arcaleni Polisportiva Castello Roma 294,29 0 0 0 68,94 59,8 0 85,23 80,32 0 0 0 0
16 Tomislav Varnica OK Vihor 284,22 0 0 0 0 0 0 98,05 96,02 90,15 0 0 0
17 Tjaša Jug PD Ajdovščina 273,58 0 0 0 67,24 67,23 0 79,46 59,65 0 0 0 0
18 Iva Lovrec OK Vihor 268,8 0 0 0 0 0 0 99,76 86,38 82,66 0 0 0
19 Dario Citterico Polisportiva Castello Roma 263,66 0 0 0 69,97 62,18 0 71,21 60,3 0 0 0 0
20 Corrado Miniotti CRAL Transporti Torinesi 263,4 0 0 0 71,81 67,92 0 69,36 54,31 0 0 0 0
21 Damir Gobec OK Vihor 248,04 86,4 79,94 0 0 0 0 81,7 0 0 0 0 0
22 Jan Gobec OK Vihor J 224,45 78,5 55,77 0 0 0 0 90,18 0 0 0 0 0
23 Mauro Nardo ASD Padova Or. P 218,17 0 0 0 54,93 45,77 0 63,23 54,24 0 0 0 0
24 Borja Slamič PD Ajdovščina J 201,92 0 0 0 0 0 0 80,67 75,59 45,66 0 0 0
25 Michele Cera ASD Erebus Or. Vicenza 194,46 0 0 0 0 0 0 100 94,46 0 0 0 0
26 Lucia Curzio Polisportiva G. Masi 193,75 0 0 0 99,09 94,66 0 0 0 0 0 0 0
27 Ján Furucz Farmaceut Bratislava 190,54 0 0 0 0 0 0 99,02 91,52 0 0 0 0
28 Martin Fredholm OK Linné 190,48 0 0 0 0 0 0 95,79 94,69 0 0 0 0
29 Ralph Körner OLV Landshut 190,39 0 0 0 0 0 0 98,93 91,46 0 0 0 0
30 Remo Madella Punto Nord 188,11 0 0 0 0 0 0 96,88 91,23 0 0 0 0
31 Zoltán Miháczi TIPO Orienteering Club 186,91 94,53 92,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Pavol Bukovác Farmaceut Bratislava 186,9 0 0 0 0 0 0 100 86,9 0 0 0 0
33 Mateusz Kula KOS BnO Szczecin J 181,29 0 0 0 0 0 0 91,92 89,37 0 0 0 0
34 Bartolomiej Mazan WKS Slask Wroclaw 180,51 0 0 0 0 0 0 91,11 89,4 0 0 0 0
35 Ondrej Piják Kobra Bratislava 180,36 0 0 0 0 0 0 90,34 90,02 0 0 0 0
36 Renato Bettin Or. Swallows Noale 179,95 0 0 0 0 0 0 90,08 89,87 0 0 0 0
37 Šimon Mižúr Farmaceut Bratislava 178,81 0 0 0 0 0 0 94,79 84,02 0 0 0 0
38 Ari Tertsunen Tuusulan Voima-Veikot ry. 173,98 0 0 0 0 0 0 95,79 78,19 0 0 0 0
39 Marián Mikluš TJ Rapid Bratislava 172,21 0 0 0 0 0 0 90,54 81,67 0 0 0 0
40 Anne Straube SV Lengefeld 168,54 0 0 0 0 0 0 90,59 77,95 0 0 0 0
41 Tamara Miklušová Rapid Bratislava J 167,68 0 0 0 0 0 0 90,31 77,37 0 0 0 0
42 Mia Lovrec OK Vihor J 166,68 85,98 80,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Stringher Luca Mareno Or. 165,62 0 0 0 83,54 82,08 0 0 0 0 0 0 0
44 Jacek Wieszaczewski Orientop Wroclaw 164,96 0 0 0 0 0 0 93,19 71,77 0 0 0 0
45 Aleksandra Mazan UKS Traper Zlocieniec 164,57 0 0 0 0 0 0 82,4 82,17 0 0 0 0
46 Göran Andersson Attunda OK 163,93 0 0 0 0 0 0 84,76 79,17 0 0 0 0
47 Marco Giovannini OK Trzin 162,66 0 0 0 0 0 0 84,48 78,18 0 0 0 0
48 Nenad Lovrec OK Vihor 159,86 85,92 73,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Cesare Tarabocchia GO CAI XXX Ottobre 157,88 0 0 0 0 0 0 81,71 76,17 0 0 0 0
50 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 157,73 0 0 0 0 0 0 85,17 72,56 0 0 0 0
51 Eva Fredholm OK Linné 156,35 0 0 0 0 0 0 85,78 70,57 0 0 0 0
52 Dora Težak OK Vihor 153,91 83,24 70,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Krystian Petersburski KOS BnO Szczecin J 153,9 0 0 0 0 0 0 88,75 65,15 0 0 0 0
54 Valerio Pfister Gruppo Orientisti Subiaco 151,51 0 0 0 0 0 0 81,94 69,57 0 0 0 0
55 Joanna Puternicka Orientop Wroclaw 150,84 0 0 0 0 0 0 91,29 59,55 0 0 0 0
56 Jakub Kondys KOS BnO Szczecin J 150,24 0 0 0 0 0 0 82 68,24 0 0 0 0
57 Daniel Pompura Terezka Banská Bystrica 145,77 0 0 0 0 0 0 94,81 50,96 0 0 0 0
58 Owe Fredholm OK Linné 139,09 0 0 0 0 0 0 71,03 68,06 0 0 0 0
59 Lars Silvervret OK Hedströmmen 135,3 0 0 0 0 0 0 74,65 60,65 0 0 0 0
60 Matej Hraboš ŠK H2O Banská Bystrica 132,35 0 0 0 0 0 0 76,11 56,24 0 0 0 0
61 Piotr Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 131,91 0 0 0 0 0 0 69,82 62,09 0 0 0 0
62 Maria Bertilla Pajaro ASD Padova Or. 130,94 0 0 0 75,41 55,53 0 0 0 0 0 0 0
63 Medard Féder nml AŠK Pezinok J 123,16 0 0 0 0 0 0 64,74 58,42 0 0 0 0
64 Maja Kušt OK Vihor 123,15 65,73 57,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Vid Keresteš OK Trzin J 122,42 0 0 0 70,24 52,18 0 0 0 0 0 0 0
66 Igor Bončina OK Azimut 117,72 0 0 0 0 0 0 58,86 58,86 0 0 0 0
67 Fabio Bortolami ASD Padova Or. P 115,35 0 0 0 0 0 0 76,63 38,72 0 0 0 0
68 Miloslav Nemček AŠK Pezinok 113,38 0 0 0 0 0 0 58,73 54,65 0 0 0 0
69 Maja Kula KOS BnO Szczecin J 109,71 0 0 0 0 0 0 68,84 40,87 0 0 0 0
70 Bartosz Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 108,68 0 0 0 0 0 0 58,11 50,57 0 0 0 0
71 Francesco Valentini ASD Padova Or. P 96,09 0 0 0 52,18 43,91 0 0 0 0 0 0 0
72 Olaf Kwiatkowski KOS BnO Szczecin J 90,22 0 0 0 0 0 0 50,17 40,05 0 0 0 0
73 Ivica Bertol OK Vihor 88,17 0 0 0 0 0 0 88,17 0 0 0 0 0
74 Tiziano Vargiolu ASD Padova Or. 82,79 0 0 0 82,79 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Urban Gregorc PD Ajdovščina 77,44 0 0 0 0 0 0 77,44 0 0 0 0 0
76 Ivana Gobec OK Vihor 76,9 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0
77 Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 74,09 74,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mauro Nardi Semiperdo Or. Maniago 73,51 0 0 0 0 0 0 73,51 0 0 0 0 0
79 Giorgio Cereser Corivorivo J 71,98 0 0 0 71,98 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Čedomil Gros OK Vihor 69,02 69,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Herwig Allwinger Mariborski OK 67,77 0 0 0 0 0 0 67,77 0 0 0 0 0
82 Anja Babič OK Trzin 65,3 0 0 0 0 0 0 65,3 0 0 0 0 0
83 Paolo Padoan Polisportiva Bissuola 59,83 0 0 0 59,83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Karlo Težak OK Vihor J 35,75 0 0 0 0 0 0 35,75 0 0 0 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Magdalena Težak OK Vihor 296,38 86,02 43,05 0 0 0 0 100 67,31 0 0 0 0
3 Dagmar Miklušová Rapid Bratislava 174,15 0 0 0 0 0 0 100 74,15 0 0 0 0
4 Bernardica Stipić OK Vihor 159,88 100 59,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kristina Zubin OK Vihor 153,5 79,32 74,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ana Beblek OK Jelen 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vid Keresteš OK Trzin 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
9 Tilen Žvanut PD Ajdovščina 94,29 0 0 0 0 0 0 94,29 0 0 0 0 0
10 Inge Novinc PD Ajdovščina 94,08 0 0 0 0 0 0 55,09 38,99 0 0 0 0
11 Nik Gregorič PD Ajdovščina 87,77 0 0 0 0 0 0 87,77 0 0 0 0 0
12 Boris Ölhofer OK Trzin 86,14 0 0 0 0 0 0 86,14 0 0 0 0 0
13 Noam Lenarduzzi Or. School Friuli 71,53 0 0 0 0 0 0 71,53 0 0 0 0 0
14 Aleks Pahor PD Ajdovščina 63,23 0 0 0 0 0 0 63,23 0 0 0 0 0

PAST EDITIONS: